پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393  |  ثبت نام  |  ورود به سايت
Enter Title کمينه

                                                                                 شرکت های لیزینگ عضو انجمن لیزینگ ایران

 

1.

شرکت پارس لیزینگ

مدیریت عامل (مجید پرتوی)

سایت: www. Parsleasing.com

14. 

شرکت لیزینگ پارسیان

مدیر عامل( فرهاد حنیفی)

سایت: www.parsianleasing.com

2.  

شرکت لیزینگ کارآفرین

مدیر عامل (حسن رضوانفر)

سایت: www.klc-int.com

15.  

شرکت لیزینگ رازی

مدیر عامل( جلال روشن ضمیر)

سایت: www.razileasing.com

3.

شرکت لیزینگ شید

مدیر عامل( حسن کلهر)

سایت: www.shadeleasing.com

16.  

 

4.

 شرکت ( کارگزاری)

توسعه کارگزاری عظیم خودرو 

مدیرعامل(رضا عظیمی)

سایت:www.azimkhodro.com

 

17.

شرکت لیزینگ آتیه الوند

مدیر عامل( پرویز بخشعلی سلطانی)

سایت: www. Alvand.com

5.   

شرکت لیزینگ دماوند

مدیر عامل( حسن عدل خواه)

18. 

 

6.   

 

شرکت لیزینگ گلد ایران نوین

مدیر عامل( بهادر نایبی)

سایت:  www.goldiranleasing.com

 

19.  

شرکت لیزینگ ایران و شرق

مدیر عامل ( محمد تقی صاف دل)

سایت:  www. Isleasingco.com

7.   

شرکت لیزینگ آریا دانا

مدیر عامل ( روح الله گلشن)

سایت: www.arialease.com

20. 

 

8.   

شرکت لیزینگ بهمن

مدیر عامل( بهزاد قنبری )

سایت: www.bahmanleasing.com

21.

شرکت ستارگان راه ابریشم

مدیر عامل ( محمدرضا اکبری)

سایت: www.sarantec.com

 

9.  

شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد

مدیرعامل( محسن معلمیان)

سایت: www.bankpasargad.com

22. 

 

10.  

شرکت لیزینگ رفاه فرهنگیان

مدیر عامل( ولی الله برنگی طالقانی)

سایت: www.ifco.ir

23.  

 

11. 

شرکت ( کارگزاری )
بهارخودرو ایمان
مدیر عامل( ایمان عظیمی)
 

24.  

 

12.  

 

25. 

 


26.