1 2 1 1

کل بازدید: 23980

بازدید امروز: 46

بازدید این صفحه: 12621

افراد آنلاين: 1

خبر:


انتخاب نماینده لیزینگ در هیئت های حل اختلاف مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران با حکم شماره 250/6238/د مورخ 1393/8/25، محمد هادی موقعی را به عنوان نماینده انجمن لیزینگ جهت اجرای بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم منصوب نمود.

نقش شرکت های لیزینگ در اجرای سیاست های دولت در خروج غیر تورمی از رکود
دبیر کل انجمن از ارسال گزارش نقش شرکت های لیزینگ در اجرای سیاست های بسته خروج غیر تورمی از رکود به ریاست محترم کل بانک مرکزی ایران خبر داد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای انجمن شرکت های لیزینگ ایران (سال 1393) محفوظ می باشد.